Al comprar ous

 
 

Com sabem que un ou està fresc?

Quan es trenca un ou fresc, s'aprecien dos zones ben definides en la clara: una més densa i una altra que la rodeja més fluida, però sense arribar a ser líquida. Tant el rovell com la clara queden ben arreplegades, sense escampar-se. Comprove i respecte la data de consum preferent.

Quines són les característiques mínimes en ous de Categoria A?

- Closca i cutícula: normals, netes i intactes.

- Cambra d'aire: d'altura no superior a 6 mm.

- Clara: transparent, sense taques, de consistència gelatinosa i exempta de matèries estranyes.

- Rovell: només visible a contrallum, com una ombra, sense contorn clarament discernible, que no se separe sensiblement del centre al sotmetre a l'ou a un moviment de rotació i que estiga exempta de matèries estranyes de qualsevol tipus.

- Olor: absència d'olors estranyes.