Gallines camperes

 
 

Ous campers (codi de marcat en l'ou: 1)

Els ous campers són produïts per gallines criades en llibertat. Estes gallines disposen d'un espai exterior al què accedixen en les hores centrals del dia i en el que cobrixen les seues necessitats etològiques com furgar, córrer o donar-se banys de sol. En la part interior es troben ubicats els beuredors, menjadors, nius i perxes que utilitzen per a dormir.

La forma de cria de la gallina no implica diferències en la composició nutritiva de l'ou.