Classificació i envasat

 
 

Els ous s'arrepleguen diàriament i per mitjà d'un transportador, van directament des de les naus on estan allotjades les gallines fins al centre de classificació. En cap part del procés hi ha contacte manual, per a evitar possibles contaminacions.

Com és normal, este centre es compon de quatre parts: un magatzem per a envasos, màquina automàtica per a selecció i classificació per pes (apartant els ous bruts, fisurats o amb alguna anomalia), l'envasament en diferents presentacions i el magatzem del producte acabat i disposat per a la seua distribució. Es té molt en compte un maneig cuidadós i correctes temperatures en cada departament.