Marcatge dels ous

 
 

Tots els ous destinats al consum humà directe que es venguen envasats o a granel, excepte si es venen directament de la granja al consumidor, han d'anar marcats amb un CODI en la seua closca. És el seu carnet d'identitat.

Seguidament el CODIAvícola Girbés:

1er dígit.Forma de cría: 3 = bateria, 2 = sol, 1 = campers, 0 = ecològics

2º y 3er dígits. Pais d´origen: ES = Espanya

4t y 5t dígits. Província: 46 = València

6se, 7te y 8te dígits. Municipi d´ubicació: 029 = Algemesí

Resta de dígits. Nº explotació dins del municipi: 05 = Avícola Girbés

Lletra final. Nau de procedència: A = Nau A