Servici

Per a nosaltres és un repte i una satisfacció el voler destacar en el servici als nostres clients

Un factor positiu important en la qualitat de l'ou ho constituïx la seua frescor, és a dir, el temps que transcorre des de la seua posta per la gallina fins a la taula del consumidor. No tenim estocs grans, i aconsellem als nostres clients no tindre'n, perquè nosaltres els subministrarem abans de 24 hores les seues necessitats. Per a això disposem d'una adequada flota de vehicles isoterms.